Køkken

Scroll to explore

Christiansborg Køkkenarmatur m. u200 tud

3 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 7.399,00 kr

16.301-U200.555

Christiansborg Køkkenarmatur m. ø200 tud

3 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 7.399,00 kr

16.301-Ø200.555

Christiansborg Køkkenarmatur m. u200 tud

1 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 7.149,00 kr

16.001-U200.555

Christiansborg Køkkenarmatur m. ø200 tud

1 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 7.149,00 kr

16.001-Ø200.555

The Darling

Se mere
Christiansborg Vægarmatur m. svingtud l200 mm.

2 huls vægmontage // messing

Retail price excl. VAT 8.599,00 kr

20.431-L200.555

Christiansborg Køkkenarmatur m. ø200 tud

2 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 7.299,00 kr

20.531-Ø200.555

Christiansborg Køkkenarmatur m. u200 tud

2 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 7.299,00 kr

20.531-U200.555

Christiansborg Køkkenarmatur på standrør

2 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 9.849,00 kr

21.731-S200.555

Krydsgreb Køkkenarmatur m. ø150 tud

1 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 5.699,00 kr

16.003-Ø150.555

Krydsgreb Køkkenarmatur m. u200 tud

1 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 5.799,00 kr

16.003-U200.555

Krydsgreb Køkkenarmatur m. ø200 tud

1 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 5.799,00 kr

16.003-Ø200.555

Arkitektens Hus

Se mere
Krydsgreb Køkkenarmatur m. ø200 tud

3 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 6.049,00 kr

16.303-Ø200.555

Krydsgreb Køkkenarmatur m. u200 tud

2 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 5.949,00 kr

20.533-U200.555

Krydsgreb Køkkenarmatur m. ø200 tud

2 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 5.949,00 kr

20.533-Ø200.555

SP Køkkenarmatur m. u200 tud

1 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 6.449,00 kr

16.005-U200.555

SP Køkkenarmatur m. ø200 tud

1 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 6.449,00 kr

16.005-Ø200.555

SP Køkkenarmatur m. ø150 tud

1 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 6.349,00 kr

16.005-Ø150.555

SP Køkkenarmatur m. u200 tud

3 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 6.699,00 kr

16.305-U200.555

SP Køkkenarmatur m. ø200 tud

3 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 6.699,00 kr

16.305-Ø200.555

SP Køkkenarmatur m. u200 tud

2 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 6.599,00 kr

20.535-U200.555

SP Køkkenarmatur m. u200 tud

2 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 6.599,00 kr

20.535-Ø200.555

SP Køkkenarmatur på standrør

2 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 8.899,00 kr

21.735-S200.555

SP Albue Køkkenarmatur m. u200 tud

1 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 7.899,00 kr

16.008-U200.555

SP Albue Køkkenarmatur m. ø200 tud

1 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 7.899,00 kr

16.008-Ø200.555

SP Albue Køkkenarmatur m. u200 tud

2 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 8.049,00 kr

20.538-U200.555

SP Albue Køkkenarmatur m. ø200 tud

2 huls bordmontage // messing

Retail price excl. VAT 8.049,00 kr

20.538-Ø200.555